นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บทนำ

บริษัท OneGo รับทำ SEO มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างระมัดระวัง และเคารพในสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท OneGo เก็บรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจประกอบด้วย:

 • ชื่อและนามสกุล
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะถูกใช้เพื่อ:

 • การให้บริการและการพัฒนาเว็บไซต์
 • การตอบสนองต่อคำร้องขอหรือคำถาม
 • การสื่อสารและการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • การวิเคราะห์และการปรับปรุงบริการ

การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท OneGo จะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะ:

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
 • ขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • ขอลบข้อมูล
 • ขอหยุดการใช้ข้อมูล
 • ขอถ่ายโอนข้อมูล

การติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่: Email: onegoseo.official@gmail.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัท OneGo ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อจำเป็น การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเรา


นโยบายนี้ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณมั่นใจว่าข้อมูลของพวกเขาจะถูกจัดการอย่างปลอดภัยและตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยอย่างเคร่งครัด โปรดอัปเดตรายละเอียดการติดต่อของคุณด้วยข้อมูลจริงของคุณเอง