เงื่อนไขและข้อตกลง

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เอเจนซี่ รับทำ SEO OneGo เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้ต่อการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

การยอมรับเงื่อนไข

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้หมายความว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

รายละเอียดการบริการ

OneGo ให้บริการด้านการปรับปรุงและการตลาดเสิร์ชเอนจิน รายละเอียดของบริการจะถูกอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของแต่ละบริการที่เราเสนอบนเว็บไซต์

หน้าที่ของผู้ใช้

ผู้ใช้มีหน้าที่ที่จะต้องไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการของเราในทางที่ผิดกฎหมาย หรือที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ, กราฟิก, โลโก้, ภาพถ่าย เป็นทรัพย์สินของ OneGo หรือมีการอนุญาตให้เราใช้

การยกเว้นความรับผิด

OneGo ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือบริการจะไม่มีข้อผิดพลาด หรือการใช้งานจะไม่ถูกขัดจังหวะ

การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดย OneGo การเชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการรับรองเว็บไซต์เหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ที่จำเป็น เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บนเว็บไซต์ของเรา

การยุติการใช้บริการ

OneGo มีสิทธิ์ยุติการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของท่านหากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ กรุณาติดต่อเราที่ onegoseo.official@gmail.com


เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้ต่อการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา การใช้เว็บไซต์ของเราหลังจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น.