สรุปหนังสือ เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข โดย โกะโด โทคิโอะ

Personal Development

“เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข” เขียนโดย โกะโด โทคิโอะ เป็นหนังสือที่นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่มีความสุขโดยไม่ต้องยึดติดกับการเป็นคนดีในสายตาของผู้อื่น หนังสือเล่มนี้เสนอแนวทางและวิธีการที่จะช่วยให้ผู้อ่านกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลกับการทำให้ผู้อื่นพอใจตลอดเวลา

การทำความเข้าใจ “คนดี”

โกะโด โทคิโอะ เริ่มต้นด้วยการอธิบายความหมายของคำว่า “คนดี” ในสังคม เขาชี้ให้เห็นว่าการเป็นคนดีในสายตาของผู้อื่นมักจะมาพร้อมกับความคาดหวังและแรงกดดันที่ทำให้เราต้องเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อทำให้ผู้อื่นพอใจ

พื้นฐานของการเป็นคนดี

พื้นฐานของการเป็นคนดี

ในบทนี้ โทคิโอะ อธิบายถึงพื้นฐานและสาเหตุที่ทำให้คนเราอยากเป็นคนดี โดยมุ่งเน้นที่การเลี้ยงดู การศึกษา และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ปลูกฝังแนวคิดนี้มาตั้งแต่เด็ก เขาแสดงให้เห็นว่าการเป็นคนดีไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่เป็นผลมาจากการที่เราถูกสอนให้ทำ

ผลกระทบของการพยายามเป็นคนดี

โทคิโอะ ชี้ให้เห็นว่าการพยายามเป็นคนดีตลอดเวลาอาจนำไปสู่ความเครียด ความเหนื่อยล้า และการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง นอกจากนี้ยังทำให้เราต้องเผชิญกับความรู้สึกผิดหวังเมื่อไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้

ลองอ่านเพิ่มเติม: สรุปหนังสือ EVERYTHING IS FUCKED คู่มือแห่งความหวังในโลกสุดเฮงซวย

การปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นคนดี

บทนี้เสนอแนวทางในการปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นคนดี โทคิโอะ แนะนำให้ผู้อ่านกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง และยอมรับความจริงที่ว่าความพอใจของผู้อื่นไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา เขาแนะนำให้เรามีความมั่นใจในตนเองและทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข

วิธีการสร้างความมั่นใจในตนเอง

วิธีการสร้างความมั่นใจในตนเอง

โทคิโอะ ให้คำแนะนำและวิธีการในการสร้างความมั่นใจในตนเอง โดยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และการฝึกฝนการปฏิเสธเมื่อไม่ต้องการทำอะไร เขาชี้ให้เห็นว่าการที่เรากล้าปฏิเสธและทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำให้เรามีความมั่นใจและความสุขมากขึ้น

การดำเนินชีวิตที่มีความหมาย

ในบทนี้ โทคิโอะ สอนให้ผู้อ่านหาความหมายในชีวิตโดยการทำในสิ่งที่เรารักและมีความสนใจ เขาแนะนำให้เราตั้งเป้าหมายที่มีความหมายและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลกับการทำให้ผู้อื่นพอใจตลอดเวลา

การดำเนินชีวิตที่มีความหมาย

บทสรุปและข้อคิดสำคัญ

โทคิโอะ สรุปว่า การเลิกเป็นคนดีไม่ใช่การเป็นคนไม่ดี แต่คือการเป็นตัวของตัวเองและการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลกับความคาดหวังของผู้อื่น การมีความมั่นใจในตนเองและการหาความหมายในสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง

1. เลิกกลัวการถูกเกลียด
2. กำหนดคนที่เราควรตัดออกจากชีวิต
3. เลือกงานให้เหมาะกับตัวเอง
4. เลิกคิดว่าใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้
5. เลิกเสียสละมากเกินไป
6. เลิกเอาใจทุกคน
7. ปฏิเสธคนให้เป็น
8. เลิกเก็บ แล้วรู้จักพูดออกไปบ้าง
9. ไม่จำเป็นต้องทำตามคนอื่น
10. คิดให้ต่างจากคนอื่น
11. ไม่จำเป็นต้องบังคับให้คนอื่นคิดเหมือนเรา
12. อย่าด้อยค่าตนเอง
13. เลิกเปรียบเทียบเรากับคนอื่น
14. อย่ายอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำ
15. ไม่ต้องพยายามทำให้ใครมายอมรับ
16. เลิกยื้อความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้

FAQs

1. หนังสือ เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข เกี่ยวกับอะไร?
หนังสือสำรวจแนวคิดในการเลิกเป็นคนดีเพื่อหาความสุขที่แท้จริง โดยการเป็นตัวของตัวเองและไม่ต้องกังวลกับความคาดหวังของผู้อื่น

2. โกะโด โทคิโอะ มีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นคนดี?
เขาเชื่อว่าการเป็นคนดีในสายตาของผู้อื่นอาจทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและไม่สามารถหาความสุขที่แท้จริงได้

3. การปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นคนดีมีความสำคัญอย่างไร?
การปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นคนดีจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในตนเองและสามารถหาความสุขที่แท้จริงได้

4. โทคิโอะ แนะนำวิธีการสร้างความมั่นใจในตนเองอย่างไร?
เขาแนะนำให้เรากล้าปฏิเสธเมื่อไม่ต้องการทำอะไร และตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำสิ่งที่เรารักและมีความสนใจ

5. หนังสือแนะนำให้หาความหมายในชีวิตอย่างไร?
โทคิโอะ แนะนำให้เราหาความหมายในชีวิตโดยการทำในสิ่งที่เรารักและมีความสนใจ และใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับความคาดหวังของผู้อื่น

อ้างอิงจาก

https://erlc.com/resource/what-does-it-mean-to-be-good/

สนใจซื้อหนังสือได้ที่:

ติดต่อรับทำ SEO กับ OneGo

เพิ่มอันดับเว็บไซต์ของคุณด้วยบริการรับทำ SEO คุณภาพและ SEO สายเทา จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ OneGo